Dotacje

Dotacje z ZUS to dotacje, których podstawowym celem jest realizacja przez ZUS zadania określonego przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym a dotyczącego prewencji wypadkowej w firmach. Firmy spełniające określone kryteria do wsparcia mogą otrzymać dofinansowanie z ZUS na BHP. Subwencje zostają przyznane firmą, które wykażą potrzebę poprawienia bezpieczeństwa pracy i wskażą inwestycję należącą do jednej z kategorii, które kwalifikują firmę do otrzymania dotacji na BHP od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla
projektów
doradczych inwestycyjnych inwestycyjno-doradczych*
(w PLN) (w PLN) (w PLN)
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000
Forklift truck in warehouse or storage loading cardboard boxes. 3d