Fascylitacja

„Facylitacja grupy to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i  prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

  • pomóc grupie zidentyfikować i  rozwiązywać problemy
  • wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji
  • podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.

„The Skilled Facilitator” Roger Schwarz

Przed warsztatami uczestnicy wypełniają kwestionariusz on-line. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metodologię Insights Discovery, czas trwania 1-3 dni. W zależności od potrzeb oraz dostępnego czasu dobierana jest liczba modułów oraz ćwiczeń indywidualnych, grupowych i zespołowych. Moduły dotyczą percepcji, energii kolorystycznych, orientacji i preferencji, zrozumienia podstawowych typów Insights, adaptacji i akomodacji, analizy profili indywidualnych oraz analizy zespołu. Efekt końcowy:

  • lepsze poznanie własnego stylu funkcjonowania, umiejętność rozpoznawania stylów innych osób, podstawy strategii adaptacji i akomodacji,
  • szczegółowe profile indywidualne efektywności osobistej Insights Discovery (w tym charakterystyka funkcjonowania; silne i słabe strony, dynamika energii, wskazówki komunikacyjne, wartości wnoszone do zespołu oraz wskazówki dotyczące rozwoju),
  • koło zespołu – kluczowe informacje nt. funkcjonowania zespołu.
iStock_000070772829_Full