Finansowanie Inwestycji

„Naszym Klientom proponujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na którą składa się pozyskanie dofinansowania inwestycji i jej prawidłowe strukturyzowanie w zależności od rodzaju projektu, pomoc w przygotowaniu dokumentacji finansowej (biznes plan, przepływy pieniężne i prognozy), audyt dotychczasowych wyników finansowych i sprawozdań, a także pomoc prawną.

Przygotowujemy dokumentację do banków, Urzędów Pracy i innych instytucji, które oferują środki przeznaczone na finansowanie inwestycji i szkoleń.

Oferujemy również wsparcie w zakresie wprowadzania w firmie innowacji w zakresie zarządzania organizacją, komunikacją, a także procesami produkcyjnymi.”

Three confident business partners having conversation outdoor