Kursy na uprawnienia SPE

Kursy na uprawnienia SPE – elektroenergetyczne, gazowe i cieplne przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych, a także dla osób sprawujących nadzór nad eksploatacją, urządzeń, instalacji czy sieci.

Czas i miejsce szkolenia jest uzależnione od potrzeb naszych Klientów – przy większej grupie może się ono odbywać u Klienta.

Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny energetyki posiadający bogate doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w przekazywaniu wiedzy i egzaminowaniu.

Zapewniamy przeprowadzenie egzaminu niezwłocznie po ukończeniu szkolenia.

Horizontal photo of a bulb on black background. Only outline of a glass bulb is visible and inner part with lighted wire is there.