Kursy na uprawnienia UDT

Kursy na uprawnienia UDT – obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego składają się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończą egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi lub konserwacji urządzeń objętych nadzorem UDT. Wydawane uprawnienia w formie  zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo.

Kursy przeznaczone są dla pracowników firm różnych branż zatrudnionych na stanowiskach pracy wymagających obsługi lub konserwacji urządzeń objętych dozorem technicznym.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • zalecane zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora urządzenia UDT,

Wózki jezdniowe i specjalizowane

Suwnice

Podesty ruchome

Żurawie

Układnice magazynowe

Wyciągi towarowe

iStock_000003234128_Full