Misja

Naszą misją jest wspieranie firm sektora MŚP w rozwoju i wzroście ich konkurencyjności na rynku poprzez poszukiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników.

Wizja

Chcemy być firmą pierwszego wyboru dla każdego przedsiębiorcy poszukującego nowych rozwiązań biznesowych.

Wartości

Klientocentryczność – jesteśmy zorientowani na potrzeby naszych Klientów – z wielką uwagą słuchamy i kreatywnie szukamy najlepszych rozwiązań.

Przedsiębiorczość – poprzez relacje i kontakty biznesowe tworzymy usługi indywidualnie przygotowane dla każdego Klienta.

Satysfakcja Klienta – Klient jest dla najważniejszy i dążymy do jego pełnej satysfakcji z naszych usług.