Prawnicze

Atak i obrona przed naruszeniem praw własności przemysłowej

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • rodzaje praw własności przemysłowej i sposoby ich uzyskiwania, podstawowe fazy postępowań przed Urzędem Patentowym RP, wybór znaku towarowego, warunki udzielenia praw do znaku.
  • tryb i sposoby  unieważniania praw wyłącznych.
  • procedury cywilne w sprawach o naruszenia praw własności przemysłowej

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Program szkolenia zawiera zagadnienia:

  • ochrona własności intelektualnej
  • akty prawne
  • granice prawa autorskiego
  • naruszenie i odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego
  • wykonywanie autorskich praw majątkowych
  • kontrakty autorskie w praktyce
Concept of cooperation in business team. Woman runs above her partner for past the gap