Project Finance

Program szkolenia „Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w formule Project Finance” obejmuje następujące zagadnienia:

  • definicja Project Finance i powody jego stosowania w procesie finansowania,
  • przebieg procesów od negocjacji po otwarcie inwestycji,
  • podstawowe pojęcia i klauzule używane w procesie,
  • struktura oferty na finansowanie Project Finance,
  • dokumentacja prawna, kontrakty projektu i stosowane zabezpieczenia,
  • podmioty „trzecie” zaangażowane w proces finansowania – zakres działania i ich rola,
  • dlaczego nie wszystko przebiega zgodnie z założeniami – przyczyny i możliwości zapobiegania,
  • case study.
Touchpad with data held by employee and other objects at workplace