Train the trainer

Program szkolenia „Train the trainer” obejmuje:

  • badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji i projektowanie tematów szkoleń,
  • strukturę i scenariusz szkolenia,
  • techniki i metody dydaktyczne w procesie uczenia osób dorosłych,
  • komunikacja z uczestnikami szkolenia, a proces grupowy wśród uczestników szkolenia,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych (w tym prezentacja Power Point),
  • organizację szkoleń,
  • analiza własnego stylu nauczania – ja jako trener,
  • przygotowanie do prowadzenia szkolenia i sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą,
  • trening kompetencji trenerskich – ćwiczenia praktyczne
Image of a successful businessman, he sits on the top of mountains on the background