Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami rozumiemy jako kompleksową obsługę Klienta począwszy od wyboru instytucji pośredniczącej i rodzaju konkursu, poprzez przygotowanie aplikacji konkursowej, monitorowanie procesu oceny formalnej i merytorycznej, wsparcie w zakresie realizacji i monitoringu projektu, przygotowanie niezbędnej sprawozdawczości i dokumentacji do kontroli realizacji projektu.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 monitorujemy i realizujemy projekty w ramach:

  • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
  • Regionalnych Projektów Operacyjnych (wszystkie województwa)
  • Erasmus+
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
  • Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
iStock_000044718556_Full